ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215713640196
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
302527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341452073313
410203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา73725775728081217
510205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6922713912069519
602471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355603070420
702529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง973303172281099024
802472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18555181799990203433
910202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา936271668430100233
1002499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19549801324260196736
1102450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว244321993345890247637
1202456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8817310701089137
1302484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1746163915520130190138
1402501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214384951610187038
1502522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21701341422820218438
1602465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13685647314490144141
1702470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311630184542
1802524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24521640115360245342
1902500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592426280153543
2002506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13947283923940143343
2110206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10473789811730114545
2202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17298383219600176146
2302528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917880132147
2402491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12817727723680135849
2502468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27755413215110280750
2602498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร119690011746610131350
2702494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร240919071120290242051
2810208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19592861417580197351
2902495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13638524152730140452
3002496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104612739915190114553
3102521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274756246530178953
3202464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20365402466740206056
3302493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35862716768850359356
3402489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208810406832680215656
3502466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
3602441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว154311256813920161162
3702487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19628209629420205862
3802485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137011145020010142063
3910209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
4002488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร269516652127680271664
4102460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19223393618450195866
4202463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312855123816530336666
4302486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20108288417310209466
4402439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว274517996344220280867
4502490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3137903736400314468
4602473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา272665534127870306769
4702438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว255319089339780264670
4802519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501337187370620508671
4902440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22187969851380231673
5021289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242211502759240244973
5102459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1778557935670178775
5202492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24421640032440244276
5302457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1918112016031860207877
5402509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23476695849530240579
5502497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร270321475622130275981
5602510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5045244816450260520981
5702445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680852620194582
5802469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา430413001524360431986
5910200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3062354918810315387
6002523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298712879057860307787
6102483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3046195095138820314189
6202518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46822602649850468889
6302442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว304210666772010310993
6402467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50008212624230502696
6510199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21878588512740227298
6602502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427318218722250436098
6702436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384411901524803845101
6802461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2439126021384802460102
6902525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31421716115255003257103
7002511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ414395757306204200106
7102443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว252917314199402570107
7202508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218709163642403381109
7302449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28611713107345202968117
7402503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
7502514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21031327171310802120121
7602435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374489691538003753123
7702453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3309142799354403408129
7802504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ485242676304204928131
7902512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49432468135657505078131
8010197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197603870132
8102530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329817128204103326134
8202482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46371499283280204920136
8302444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว24191128194506102613137
8402515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5201558157680105358140
8502462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460072630186104630141
8602447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48322573304804835142
8702474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63401412198404706538142
8802451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2115112817172302286143
8902517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79873287389803308376143
9002505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3908507127383204035146
9128850รพ.โคกสูงโคกสูง202685913934149812165154
9202520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6073204056455606129157
9302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637405507171
9402534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4790171291562304881171
9502458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167184551834901722184
9602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว412361111356804134195
9702437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42718912051821604476197
9802455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34171286129439103546198
9902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4457238115698004472210
10002535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4748123312558204760212
10102513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4863135694530904957228
10202532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3936184547677403983229
10302531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392921381642103937253
10402476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3693170431403693265
10502478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31731932122695703295274
10602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34281414152361903580289
10702480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น435319625153504378295
10828849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์334272221422788423563295
10902448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว63771347228998406605323
11010869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27268446808903203406376
11110866รพ.คลองหาดคลองหาด56872452406813807786093396
11202481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5619132110508515729396
11302507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9042954651648209107400
11402454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47481685322240305070436
11513817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3342276038910707928953731467
11602479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น691720602351677007152482
11702446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8232197571082208239491
11877702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว1575448399127912016666538
11902475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7812171268618107880628
12022813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921088
12110870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9605275142934153821171110341964
12210867รพ.ตาพระยาตาพระยา5760307283610020860265962161
12310868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น220363630797165056106228333228
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by