แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49692446140658205109139
8202517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์74983798340812707838139
8302482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46391510277280804916140
8402530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330717329206603336140
8502447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48472573307204850142
8602515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5219550167681605386145
8728850รพ.โคกสูงโคกสูง200886213734514822145145
8802505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3933507127389104060146
8902462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460872132187604640148
9010197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384937927208803876149
9102474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63451411198408306543150
9202520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6088204056456706144169
9302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5366678182640405548177
9402458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167485051837001725183
9502534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์48091709107570704916183
9602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว413661111359504147188
9702437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว41699552001832904369191
9802455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34311286129442003560208
9902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4451239215704404466216
10002535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4773123212561504785220
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by