แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46171496284130104901124
8202530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์328216330199503312125
8302447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48172573304804820126
8410197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว382338228182603851128
8502451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2092112717069302262130
8602517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79513286389794008340133
8702474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63271415198401006525134
8802505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3902523131369704033135
8902462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา458772727184204614136
9002515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5191558154676005345137
9102520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6048204456450806104147
9228850รพ.โคกสูงโคกสูง201886714333586812161151
9302534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4799171391551904890159
9402516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5318677167630705485166
9502458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166683751830201717179
9602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว410161111352604112181
9702455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33911286130435403521184
9802535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4746121712549504758191
9902437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42338952181810304451192
10002533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4455236415686404470201
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by