แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218707167648203385115
8202516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5361678181639705542177
8302473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา273665534128020307771
8402452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว413661111359504147188
8502465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13755647314660144841
8602459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด17715621135850178277
8702466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19215531210540193361
8802500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15135512826420154144
8902515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5218550167681605385146
9002463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา315754824516590340277
9102468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27465433115430277749
9202464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20405402766870206757
9302472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา185751817910070203635
9402505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3932507127388404059145
9502521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17314736246640179355
9602501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18254385051960187536
9702504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484242676305704918136
9802470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311740184541
9910205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร5544133923055713
10002527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง73139341453073514
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by