แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19223393618450195866
8202463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312555323816510336366
8302486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20098288417290209365
8402488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร269516652127660271663
8510209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
8602441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว154311256813900161162
8702485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร136711145020010141762
8802487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19618209629420205762
8902466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
9002464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20355402466730205956
9102489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208710406832640215556
9202493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35862716768830359356
9302498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร120090012146470132153
9402496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104612739915150114553
9502521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274766246480178953
9602495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13638524152640140452
9702494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร240919071120290242051
9802468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27755413215110280750
9910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582861417550197250
10002491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12807727723680135749
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by