แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
8210870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9605275142934153821171110341964
8302507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9042954651648309107400
8402513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4863135694530904957228
8502505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3908507127383204035146
8602512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49432469135657505078131
8702504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ485242676304204928131
8802503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
8902508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218709163642403381109
9002511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ411191955306004166106
9102502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427318218722250436098
9202510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5045244816450260520981
9302509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23476695849530240579
9410209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
9510208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19592861417580197351
9602500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592426280153543
9702506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13947283923940143343
9802501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18194384951610186838
9913817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3345275838910710928963734468
10002516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637405507171
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by