แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106455783178
8210870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9555271128732925319626108421736
8302507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9014956421589109056363
8402513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4861134281504604942189
8502505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3924517123354004047121
8602503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4138178971241904209101
8702508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ322969915862280338796
8802504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47714324929640482095
8902512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ4991236612964240512090
9002511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ41049594929290415390
9102502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ424318027721290432080
9202510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4946247817348110511968
9302509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23156904448170235966
9410209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162661
9510208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19562641217080196845
9602506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13917193623390142738
9702501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18204384850010186824
9802500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14814641126320149224
9913817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3261274530510330924783566392
10002516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5461647178614005639174
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by