แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374589691538203754123
6202490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3137903736400314469
6302511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ411191955306004166106
6402507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9042954651648609107400
6502499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19549801324260196736
6602489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208810416832700215656
6702442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว304210666772010310993
6802485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137011145420010142463
6902457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1918112016031860207877
7002444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว24241124195506202619139
7102441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว154411246813930161262
7202451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2115112817272302287143
7321289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242211502759240244973
7402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384411901525103845101
7502535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4748123312558204760212
7602461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2439126021384802460102
7702496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104612739915190114553
7802455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34171286129439103546198
7902523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298812879057860307887
8002469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา430413001524360431986
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by