แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27755413215110280750
6202449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28611713107345202968117
6302523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298712879057840307786
6422813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
6502442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว304010666672010310691
6602483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3046195095138820314189
6710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3068350918780315988
6802463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312555323816510336366
6902490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3136903736390314369
7002525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411716115254903256103
7102478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31731934121695503294274
7202508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3215709163642203378109
7302530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329617128203903324132
7402453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3309142799354403408129
7513817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3326275838510688128643711459
7628849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์334272221422788423563296
7702455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34171286129439103546198
7802477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34281414152361903580289
7902493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35862716768830359356
8002476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3693170431303693264
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by