แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271663034427050306081
6202442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว302910917169560310084
6302483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3029195096134270312569
6402523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305512159356320314886
6502439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441100316385
6602463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา299062722315950321352
6702525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3147171911324700326092
6810200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3219223818480330079
6902449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351141
7002490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334478616333403360128
7128849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3124178237385268453361252
7202530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์334315034184803377120
7302508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ321970916062610337997
7402455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128430003520167
7502477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34101422148344703558269
7613817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572395
7702453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509140582311403591119
7802493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร365827461966550367794
7902476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3682170415403682249
8002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373588671339403742111
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by