แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24421640032450244276
6202455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34171286129439103546198
6302461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2439126021384802460102
6402491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12817727723680135849
6502485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137011145420010142463
6621289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242211502759240244973
6702457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1918112016031860207877
6802494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร240919071120290242051
6902449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28611713107345202968117
7002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374589691538203754123
7102493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35862716768850359356
7202468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27755413215110280750
7302513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4863135694530904957228
7402496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104612739915190114553
7502507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9042954651648609107400
7602505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3908507127383304035146
7702508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218709163642403381109
7802512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49432469135657605078131
7910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19592861417590197351
8002466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by