แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9048954651661409113408
6202511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ409392856309704149114
6302490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3098904736760310574
6402435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว372089691560503729126
6502528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12508962817940127851
6602498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร118489010447530128836
6710199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21408668512900222595
6828850รพ.โคกสูงโคกสูง200886213734514822145145
6902495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13678534153090140854
7002458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167485051837001725183
7102526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17028413319930173546
7210869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27588357309014403488397
7302486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20118288317530209465
7402487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19698199729530206664
7502467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50088182625270503498
7602440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว220480310151810230575
7702491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12847737723770136152
7802509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ21637267150770223467
7902506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ14147224424040145850
8002462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460872132187604640148
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by