แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22567662222510227840
6210206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819711130114240
6310205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068716
6414717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
6510870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9567271129833077619836108651785
6602507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411599009058362
6702513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4874134281512804955189
6802505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3927517123355304050120
6902503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4151178971242704222108
7002504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47784325229780483099
7102508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ321870916062570337897
7202512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ5006235313264310513894
7302511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ40919584929400414091
7402502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ423918017821370431784
7502509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23166914548270236168
7602510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4943248817248450511566
7710209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
7810208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
7902506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
8002501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214394850180186926
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by