แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1746163915520130190138
6202499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19549801324260196736
6310205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6922713914069519
6414717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
6510870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9605275142934153821171110341964
6602507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9042954651648309107400
6702513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4863135694530904957228
6802505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3908507127383204035146
6902512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49432469135657505078131
7002504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ485242676304204928131
7102503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
7202508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218709163642403381109
7302511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ411191955306004166106
7402502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427318218722250436098
7502510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5045244816450260520981
7602509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23476695849530240579
7710209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
7810208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19592861417580197351
7902500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592426280153543
8002506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13947283923940143343
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by