แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3046195095138820314189
6202497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร270521445522130276082
6302492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24411640032300244176
6421289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242011502759210244774
6502490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3136903736380314370
6602486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20098288417290209365
6702488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร269516652127630271663
6802487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19618209629420205762
6902485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร136711145020010141762
7002493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35922722768710359957
7102489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208710406832620215556
7202498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร121289512746360133956
7302496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104612739915140114553
7402495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13628524152630140352
7502494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร241019071120280242151
7602491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12807727723680135749
7710206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10473789811730114545
7802484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1745164015520130190038
7902499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19429901324260195536
8010205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6942713912069720
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by