แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา273665534128020307771
4202516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5361678181639705542177
4302508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218707167648203385115
4402462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460672131187404637147
4502506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ14127224424040145648
4602509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ21577396650740222365
4702491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12827737723770135952
4802440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว220780210151770230874
4902467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50068182625100503297
5002487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19668199729520206364
5102486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20178268417500210166
5210869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27408387088957203448390
5302526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17008423319930173346
5402458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167485051836801725184
5502495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13678534152970140854
5628850รพ.โคกสูงโคกสูง201386313734502822150146
5710199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21408668512890222595
5802437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42748892051828404479194
5902498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร118489010447530128835
6002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว372089691555203729125
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by