แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330517329206503334139
4210869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27408387088957203448390
4302482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46461503281280404927141
4402483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3060195095140430315592
4521289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร243611452759510246382
4602497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร272021445822320277879
4702492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24461640032960244678
4802490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3098904736700310574
4902488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร271716582127990273867
5002486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20178268417500210166
5102485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137311105920260143265
5210206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร14125411310700152565
5302487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19668199729520206364
5402493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35752715769340358264
5502489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร207710426933470214660
5602494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร245919091120340247058
5702495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13678534152970140854
5802496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร1054127010815400116254
5902491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12827737723770135952
6002484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1757163515720310191442
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by