แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา273665534128020307771
4202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19215531210550193362
4302464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20405402766880206757
4402468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27465433115430277749
4502470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311740184541
4602465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13755647314670144841
4702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา185751817910110203635
4810202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา938273668480100433
4902471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355614070420
5010203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา74125675732081617
5110868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น221033603809165647106229123336
5202475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7737168372623407809646
5302479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น695020602341690507184492
5402481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5616128120510505736407
5502480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น436219928156004390301
5602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34341415153363703587294
5702478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31451966128700903273277
5802476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170434003702272
5910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27588357309014403488397
6002482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46411508278280604919140
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by