แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20534932366570207670
4202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
4302468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27975153414570283151
4402463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา298162922415990320549
4502465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213860141438
4602470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18233972511310184837
4702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
4810202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90327275790097825
4910203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575679087922
5002471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
5110868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น218043621794160557102225982974
5202475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7696182559577707755596
5302479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121455
5402481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562812575499805703347
5502478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766300
5602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34101422148344603558273
5702480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น431917921139104340255
5802476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3683170415003683250
5910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร247511655408096703015331
6002490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334378616333003359129
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by