แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา311055222616280333661
4202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19015531210430191355
4302464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20255392466680204951
4402468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27735433214890280544
4502465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13565647314180142939
4602470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18164202511490184137
4702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18485191799890202731
4810202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา92727266820099328
4902471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64419355584069918
5010203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา72825775714080316
5110868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น218443650791163349104226353111
5202475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7738172055606907793599
5302479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688720602381667507125470
5402481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5618131100503505718377
5502478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34631627121689403584285
5602480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น434518826145704371281
5702477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34231417148356103571276
5802476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3688170423103688252
5910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร26768546298694003305363
6002482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46161496284130004900124
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by