แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2290211510436910239463
2202441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว157311298112230165459
2302450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว243021733544600246545
2410699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478410229
2502454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48591685334221005193368
2602458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด165583053825401708191
2702455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128429803520167
2802453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509142182306803591117
2902461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด242212642136820244395
3002457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23499543729240238683
3102459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1763553934150177265
3202460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19263393817520196460
3302456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8697310681087928
3402474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63291400200394606529134
3502462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา446183929182704490126
3602467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49957962423230501983
3702473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271363034427050305780
3802469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446711241324010448071
3902464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20544932366570207770
4002466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by