แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น435219625153504377295
2202524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24521640115360245342
2302463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312555323816510336366
2402486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20098288417290209365
2510208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582861417550197250
2602528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917880132147
2702460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19223393618450195866
2802462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460172630186004631141
2902526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17298383219590176146
3010197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197503870132
3102485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร136711145020010141762
3202484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1745164015520130190038
3302494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร240919071120290242051
3402530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329617128203903324132
3502497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร270521445522130276082
3602502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427318218722230436098
3702522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21741401422720218841
3802529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง973303172281099024
3902491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12807727723680135749
4002506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937293923910143243
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by