แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19223393618450195866
2210200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3063352918800315488
2310206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10473789811730114545
2410197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197603870132
2502527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341452073313
2602470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311620184542
2702504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484842676304404924131
2802501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214384951610187038
2902521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274766246500178953
3002505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3908507127383204035146
3102472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18555181799990203433
3202464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20385402466730206256
3302468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27755413215110280750
3402463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312555323816520336366
3502466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
3602459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1778557935670178775
3702515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5201558157680105358140
3802500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592326260153443
3902465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13685647314490144141
4002452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว412361111356804134195
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by