แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50373256251905043140
2202460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19263393817520196460
2302521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
2410206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819711130114240
2510197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว380738228178803835121
2602527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72139341428072510
2702470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18233972511310184837
2802504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47784325229780483099
2902501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214394850180186926
3002500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
3102464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20544932366570207770
3202515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5346499166650805512123
3302468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27975153414570283151
3402505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3927517123355304050120
3502472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18885392139660210125
3602459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1763553934150177265
3702466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
3802465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213860141438
3902463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา302758822515920325263
4002452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409261111346604103178
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by