แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2110206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10473789811730114545
2202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17298383219600176146
2302528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917880132147
2402491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12817727723680135849
2502468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27755413215110280750
2602498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร119690011746610131350
2702494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร240919071120290242051
2810208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19592861417580197351
2902495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13638524152730140452
3002496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104612739915190114553
3102521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274756246530178953
3202464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20365402466750206056
3302493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35862716768850359356
3402489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208810406832690215656
3502466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
3602441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว154311256813920161162
3702487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19628209629420205862
3802485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137011145020010142063
3910209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
4002488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร269516652127680271664
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by