แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8319293711879150843788
2202475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7696182559577707755594
2302471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
2402506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
2510202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90127276789097725
2602470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18233972511310184837
2702533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์514818407650305155232
2802479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121452
2910200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3223220818480330477
3002504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47784325229780483099
3102446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816219879984308171520
3202444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25361143249469602785124
3302473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271363034427050305780
3402463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา302558922515930325063
3502501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18224394850180187026
3602443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว269615273696202732100
3710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068717
3802481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562812375499705703345
3902498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร122487613343840135753
4002483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3028195096134100312469
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by