แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167485051837001725183
2202517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์74983798340812707838139
2302442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว309810556872000316699
2402519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์500737527771140508480
2502533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4451239215704404466216
2602478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31451966128700903273276
2702493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35722718769360357962
2802515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5219550167681605386145
2902532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3911187945680203956228
3002464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20405402766880206757
3102512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49692446140658205109139
3202508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218707167648303385114
3302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5366678182640405548177
3402475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7737168372623407809649
3521289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร244111452759590246882
3602523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง295313209257980304588
3702534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์48091709107570704916183
3802535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4773123212561504785220
3902513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4878135696541604974240
4002436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว385111872531803853103
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by