แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213860141438
2202470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18233972511310184837
2302472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
2410202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90227275791097725
2510203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575679087922
2602471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
2710868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น218043621794160557102225982973
2802475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7696182559577707755596
2902479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920302321655707121455
3002481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562812575499805703346
3102478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766300
3202477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34091422147344603556272
3302480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น431917921139104340255
3402476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3683170415003683250
3528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364252
3602532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4285151548639804333237
3702535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5517163923412705540234
3802533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์514818407650305155232
3902531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์406217981554704070228
4002534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4853171691531204944166
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by