แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2281211510436710238564
2202441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว157011328012120165059
2302450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว242721723544500246244
2410699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478390229
2502454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48441690332220905176350
2610866รพ.คลองหาดคลองหาด55282435342780167405870313
2702458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด185567051817501906218
2802455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33831288128429003511160
2902453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3506141882305703588115
3002461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด241912642136710244091
3102457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23449553729200238185
3202459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1758557634100176463
3302460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19273363917440196659
3402456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8677310676087726
3510867รพ.ตาพระยาตาพระยา566830297479693258364151959
3602474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63281402200393006528134
3702462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา4229106135182804264112
3802467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49897952423160501381
3902473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271263034427000305680
4002464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20514942366550207473
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by