แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443834
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478410229
402476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3683170415003683250
502456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8697310681087929
602481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562812575499805703346
702522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218534
802530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์336115032182403393119
910209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
1028849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125177239383998463364252
1102480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น431917921139104340255
1202531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์406217981554704070228
1302471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
1410203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575679087922
1510200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3223220818480330477
1610208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
1710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068716
1810870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9567271129833077619836108651785
1910202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90227275791097725
2002529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by