แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
110699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215708770197
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
302527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341452073313
410203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา73725775726081217
510205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6922713912069519
602471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355596070420
702529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง973303172281099024
802472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18555181799990203433
910202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา936271668430100233
1002499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19419901324260195436
1102450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว244221993345850247537
1202456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8817310701089137
1302484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1745164015520130190038
1402501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214384951600187038
1502465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13685647314490144141
1602522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21741401422720218841
1702470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311620184542
1802524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24521640115360245342
1902500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592326260153443
2002506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937293923910143243
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by