แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว1575248409107892016662537
302446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8231197571081208238491
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว63771347228997306605321
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42259022131823204438196
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว412361111356804134196
702451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2114113017272102286142
802447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48312573304204834141
902444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว24181128194505902612136
1010197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197403870132
1102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374389691537403752124
1202449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28611713107345202968117
1302443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว252817314199402569107
1402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384511891523603846102
1510199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21868588412720227097
1602442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว304010666672010310691
1710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3070350918780316187
1802445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680852600194582
1902440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22187969851370231673
2002438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว256019119439620265470
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by