ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443825
214717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215497450229
402476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3682170415403682249
502456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8707310682088030
602481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562712576499805703345
702522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218534
802530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์334315034184803377120
910209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
1002480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น432317822139304345255
1128849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3124178237385268453361252
1202531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์405717981554804065226
1302471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
1410203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80519575679088022
1510200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3219223818480330079
1610208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
1710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068716
1810870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9537270130833165720008108451837
1910202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90427375794097925
2002529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
2102447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50143236255205020136
2202460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19293393817510196760
2302521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
2410206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819711130114240
2510197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว381138228178503839123
2602527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72139341428072510
2702470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18253972511340185037
2802504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47854325229780483799
2902501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214394750210186826
3002500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
3102464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20524932366570207570
3202515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5346499166650805512121
3302468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27965153414550283052
3402505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3931517123355504054120
3502472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
3602459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1761553934250177064
3702466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
3802465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213870141438
3902452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409761111346604108173
4002463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา299062722315950321352
4102473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271663034427050306081
4202516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5449635173614305622167
4302509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23156914548290236068
4402508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ321970916062610337997
4502506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
4602499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22567662222510227839
4702440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22437809348790233668
4802491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12707857522790134593
4902490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334478616333403360128
5010199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว22007957812280227885
5102467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49967962423230502084
5202528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13157973317480134836
5302486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19468098016790202655
5402462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา448781529182804516126
5502487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19338288728760202047
5602458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166383052825001715193
5702526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119080174646
5802495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13478604247780138950
5928850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158153
6002498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร122188013543930135652
6102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373588671339403742111
6202448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7004887256959107260307
6302437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42118962181763504429185
6402457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23519543729240238881
6502507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411600209058364
6602511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ40919584929420414091
6702436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว4034989148890403596
6802489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208310356830980215157
6902442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว302910917169560310084
7002485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร135811044319390140153
7121289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245111132555570247665
7202451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2076112016066002236123
7302469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446811241324050448172
7402441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว157411298112280165557
7502444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25381142250470002788126
7610869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร249111635488155803039334
7702523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305512159356320314886
7802461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2420126421368302441100
7902496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร103812738413870112243
8002455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128430003520167
8102513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4875134281513204956187
8202514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์19961353201295602016105
8302449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351141
8402474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63341397200394806534134
8502453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509140582311403591119
8602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34101422148344703558269
8702478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766293
8802439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441100316385
8902482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45731486286125904859112
9002532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4273152648640404321231
9102443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว26971527369620273398
9202484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1791158817019200196141
9302535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5505162423415905528227
9402524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
9502492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24801642029950248066
9602488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร267416632125990269562
9702445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19051665851110191372
9802454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48621685334221305196365
9902534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4849171691533704940167
10002525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3147171911324700326092
10102503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4154178971242904225109
10202475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7666179357585007723581
10302502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ423918017921370431885
10402533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์515018407650805157231
10502494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร239119111119720240271
10602483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3029195096134270312569
10702446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816319867987608170494
10802479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920272351656707124455
10902438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2292211510436950239666
11002497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร269021595022070274070
11102450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว243421723644590247044
11202520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6026225083413006109122
11302512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ5006235313264310513896
11410866รพ.คลองหาดคลองหาด56222404383785007466005337
11502510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4948248817148540511967
11602493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร365827461966550367794
11713817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572395
11802518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์467028592442880469473
11902517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8304293711979150842390
12010867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241976
12102519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์506935808567780515460
12210868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น216203696786160726102224062907
12377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว155874774821687016408383
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by