ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
102454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48621685334221305196365
210866รพ.คลองหาดคลองหาด56222404383785007466005337
302458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166383052825001715193
402455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128430003520167
502453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509140582311403591119
602461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2420126421368302441100
702457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23519543729240238881
802459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1761553934250177064
902460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19293393817510196760
1002456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8707310682088030
1110867รพ.ตาพระยาตาพระยา567330327519728458664241976
1202474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63341397200394806534134
1302462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา448781529182804516126
1402467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49967962423230502084
1502473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271663034427050306081
1602469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446811241324050448172
1702464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20524932366570207570
1802466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
1902463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา299062722315950321352
2002468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27965153414550283052
2102465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213870141438
2202470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18253972511340185037
2302472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
2410202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา90427375794097925
2510203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80519575679088022
2602471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
2710868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น216203696786160726102224062907
2802475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7666179357585007723581
2902479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688920272351656707124455
3002481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น562712576499805703345
3102478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766293
3202477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34101422148344703558269
3302480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น432317822139304345255
3402476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3682170415403682249
3528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3124178237385268453361252
3602533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์515018407650805157231
3702532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4273152648640404321231
3802535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5505162423415905528227
3902531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์405717981554804065226
4002534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4849171691533704940167
4102530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์334315034184803377120
4210869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร249111635488155803039334
4302490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334478616333403360128
4402482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45731486286125904859112
4502493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร365827461966550367794
4602491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12707857522790134593
4702494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร239119111119720240271
4802497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร269021595022070274070
4902483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3029195096134270312569
5002492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24801642029950248066
5121289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245111132555570247665
5202488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร267416632125990269562
5302489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208310356830980215157
5402486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19468098016790202655
5502485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร135811044319390140153
5602498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร122188013543930135652
5702495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13478604247780138950
5802487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19338288728760202047
5902496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร103812738413870112243
6002484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1791158817019200196141
6110206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819711130114240
6202499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22567662222510227839
6310205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068716
6414717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
6510870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9537270130833165720008108451837
6602507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411600209058364
6702513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4875134281513204956187
6802505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3931517123355504054120
6902503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4154178971242904225109
7002504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47854325229780483799
7102508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ321970916062610337997
7202512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ5006235313264310513896
7302511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ40919584929420414091
7402502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ423918017921370431885
7502509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23156914548290236068
7602510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4948248817148540511967
7710209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
7810208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
7902506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
8002501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214394750210186826
8102500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
8213817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572395
8302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5449635173614305622167
8402520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6026225083413006109122
8502515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5346499166650805512121
8602514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์19961353201295602016105
8702517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8304293711979150842390
8802518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์467028592442880469473
8902519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์506935808567780515460
9022813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443825
9102446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816319867987608170494
9277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว155874774821687016408383
9302448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7004887256959107260307
9402437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42118962181763504429185
9502452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409761111346604108173
9602449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351141
9702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50143236255205020136
9802444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25381142250470002788126
9910197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว381138228178503839123
10002451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2076112016066002236123
10102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373588671339403742111
10202443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว26971527369620273398
10302436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว4034989148890403596
10410199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว22007957812280227885
10502439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441100316385
10602442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว302910917169560310084
10710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3219223818480330079
10802445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19051665851110191372
10902440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22437809348790233668
11002438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2292211510436950239666
11102441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว157411298112280165557
11202450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว243421723644590247044
11310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215497450229
11428850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158153
11502525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3147171911324700326092
11602523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305512159356320314886
11702524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
11802521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
11902526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119080174646
12002528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13157973317480134836
12102522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218534
12202529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
12302527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72139341428072510
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by