ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว1575548389117902016666537
302446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8232197571082008239491
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว63781347228997706606323
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42708912051821604475197
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว412361111356804134195
702451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2115112817172302286143
802447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48322573304704835142
902444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว24191128194506102613137
1010197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197603870132
1102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374389691538003752123
1202449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28611713107345202968117
1302443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว252917314199402570107
1402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384411901524403845101
1510199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21878588412720227197
1602442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว304210666672000310893
1710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3063352918800315488
1802445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680852610194582
1902440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22187969851380231673
2002438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว255819059339760265170
2102439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว274517996344220280867
2202441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว154311256813900161162
2302450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว244221993345870247537
2410699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215713640197
2502454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47501685322240305072436
2610866รพ.คลองหาดคลองหาด56872452406813807786093396
2702455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34171286129439103546198
2802458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167184551834401722184
2902453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3309142799354403408129
3002461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2439126021384702460101
3102457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1918112016031860207877
3202459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1778557935670178775
3302460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19223393618450195866
3402456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8817310701089137
3510867รพ.ตาพระยาตาพระยา5760307283610020860265962161
3602474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63401412198404706538142
3702462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460172630186004631141
3802467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49968212524210502196
3902469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา430413001524360431986
4002473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา272665534127870306769
4102463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312555323816520336366
4202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
4302464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20385402466730206256
4402468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27755413215110280750
4502470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311620184542
4602465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13685647314490144141
4702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18555181799990203433
4810202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา937271668430100333
4902471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355603070420
5010203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา73725775726081217
5110868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น220253633797164989105228223222
5202475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7824171966618007890627
5302479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น691620602351676707151482
5402481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5619132110508515729395
5502480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น435219625153504377295
5602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34281414152361903580289
5702478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31731934121695503294275
5802476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3693170431303693264
5910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27268456798867003405376
6002482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46371499283280204920136
6102483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3046195095138820314189
6202497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร270321485522130275881
6302492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24421640032400244276
6421289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242211502759240244973
6502490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3136903736400314368
6602486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20108288417310209466
6702488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร269516652127660271663
6802487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19628209629420205862
6902485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร136911145020010141962
7002489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208810406832670215656
7102493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35862716768840359356
7202496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104612739915180114553
7302495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13638524152670140452
7402494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร240919071120290242051
7502498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร119490112046580131451
7602491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12817727723680135849
7710206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10473789811730114545
7802484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1746163915520130190138
7902499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19539791324260196636
8010205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6922713912069519
8114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
8210870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9605275142934153821171110341964
8302507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9044954651647809109399
8402513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4861135694530704955228
8502505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3908507127383204035146
8602512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49442467137657205081131
8702504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484842676304404924131
8802503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
8902508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3217709163642303380109
9002511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ414095757306004197106
9102502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427318218722240436098
9202510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5041244816550250520679
9302509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23466715249520239876
9410209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
9510208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19592861417550197351
9602500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592326260153443
9702506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13927293923920143143
9802501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214384951610187038
9913817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3342276038910707928953731466
10002516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637205507171
10102520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6070204056455406126156
10202517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79863287389803008375143
10302515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5201558157680105358140
10402514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21031327171310602120121
10502518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46822602649850468889
10602519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501337187370590508671
10728850รพ.โคกสูงโคกสูง202086314134039812161154
10802525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31421716115254903257103
10902523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298712879057840307786
11002521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274766246500178953
11102528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917880132147
11202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17298383219600176146
11302524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24521640115360245342
11402522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21701341422820218439
11502529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง973303172281099024
11602527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341452073313
11728849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์334272221422788423563295
11802531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392821381641903936253
11902532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3936184547677303983229
12002535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4746123312557604758212
12102533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4456238115697404471210
12202534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4790171291562304881168
12302530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329717128204103325132
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by