แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443814
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8209197671032108216462
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว1549648328435755016339406
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว65801303239972006819291
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42248982181798204442186
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว408761111351304098178
702451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2082112716868702250129
810197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว381538228180203843128
902444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว24241254239478002663119
1002447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48472573301604850119
1102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373288971514003739114
1202443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว258016723997402619102
1302449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว2852170310834250296097
1402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว38361184150610383795
1502442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว302110666870900308987
1610199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21398547912520221883
1710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3201236858520328682
1802438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2347211310437940245176
1902445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19151683851700192374
2002440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22387849850050233667
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by