แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2223009102223693
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว7992283216750508008480
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว155304732798672016328349
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว6932833213924807145269
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว41048922171702604321152
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว39416127333403948118
702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50113346164905017103
810197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว37943832816940382296
902449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว2887166915628860304396
1002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว37528617129290375996
1102444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว278588024745940303291
1202443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว26161528259070264184
1302451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว195111531106660206183
1410200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3425221725580349773
1502436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว42731114234330427569
1610199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19949579211640208664
1702439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308114357037920315164
1802442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว305010957162590312163
1902445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว18401668650490184653
2002440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22557658647200234145
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by