แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2223009102223644
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว7757283816529907773394
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว154984700766675016264231
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว6860757212829407072194
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว3970897193158110416379
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว3855615321120385878
710197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว3709385276790373676
802443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว24851653257300251058
902447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว4915334615160492157
1002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว36808727125910368756
1102439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว306514077128050313654
1210200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3324246552360337952
1302444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว2287133521329860250051
1402451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว17881235453910183345
1502436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว41221115221800412442
1602440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22587587527570233341
1702449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว260918928316150269241
1802438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว211021829225350220236
1910199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว1957944838210204035
2002442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว295111636760810301833
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by