แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2223009102223667
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว7919283316722807935427
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว154674744782674016249284
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว6825833211901507036225
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว40398972181654904257119
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว3853612532100385889
702444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว277988223631320301580
810197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว37263832716170375379
902447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว4952334615380495873
1002443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว25331645257100255871
1102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว37088627127260371570
1202449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว2740178411428070285468
1302439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308014087236820315263
1410200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3324244685170339263
1502436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว41741115229360417653
1610199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19599568711160204650
1702451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว18121230465690185847
1802440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22697518146090235045
1902438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว213521489333370222839
2002442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว298511456861890305338
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by