เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง1649949
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง261423
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน20311195
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน130081
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน165643
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง155930
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง830121
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง206828
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง158031
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก918706
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก731443
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม5492380
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม20771389
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ26692114
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 175731
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ978635
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน146572
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน16701272
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม1196838
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด17001885
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว8381630
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน297313
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน680504
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน447604
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร116724
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร880448
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง921666
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา19621314
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1354947
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ770628
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ566447
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ747567
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช21571457
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1166844
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช2778310
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย746569
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย4975
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย898639
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1157994
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน26442011
02475รพ.สต.ตาหลังใน 28362662
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน1770978
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1433886
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน12161081
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 26462236
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ19001300
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ23361737
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน21721080
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1777175
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ806376
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ644219
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง487820
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง595809
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1186452
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส905483
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม1242859
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม493342
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง991419
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1630720
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ992555
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย579283
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย439223
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1057587
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน563250
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด812715
02500รพ.สต.เมืองไผ่903147
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส799516
02502รพ.สต.หันทราย16421331
02503รพ.สต.คลองน้ำใส17861003
02504รพ.สต.ท่าข้าม21231508
02505รพ.สต.ป่าไร่284174
02506รพ.สต.ทับพริก501407
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร42052573
02508รพ.สต.ผ่านศึก 223867
02509รพ.สต.หนองปรือ1464170
02510รพ.สต.หนองสังข์21561205
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์16871228
02512รพ.สต.ฟากห้วย3106542
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 11322250
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์860503
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า22421558
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า22451616
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า26842838
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง10431797
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง19961020
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ21941778
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง679493
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง886660
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1089921
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง931491
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1189832
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง706426
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง311157
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น513240
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น330292
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1567844
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1948894
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่2015935
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่17701407
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง2805675
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง21931240
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง2532264
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1234349
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก232819
10202รพ.สต.ทัพเซียม 383296
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ317270
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย280169
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย439309
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่1008413
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก721379
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด29532310
10867รพ.ตาพระยา15752028
10868รพ.วังน้ำเย็น76805002
10869รพ.วัฒนานคร33051485
10870รพ.อรัญประเทศ5485884
13817รพ.เขาฉกรรจ์1378971
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1002665
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว801650
28849รพ.วังสมบูรณ์1405970
28850รพ.โคกสูง730529
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว59274731

Powered by