เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง1583961
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง296377
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน2866260
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน116165
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน207419
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1458141
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง444392
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1226899
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1101557
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก9371054
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก694437
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม43571236
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม3141487
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ27282375
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1611173
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1213322
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน116988
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน14881275
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม12481019
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด20191389
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว1637622
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน401183
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน719571
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน809540
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร105884
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร753511
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง883604
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา1663855
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1241734
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ667379
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ555352
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ577295
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช1598975
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช922540
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช1765718
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย687297
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย44518
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย796572
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1254975
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน25051607
02475รพ.สต.ตาหลังใน 25722749
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน18061248
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน13791047
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน12951102
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 26552321
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ17471389
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ22261813
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน19681250
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1429464
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ1065127
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ80872
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง766444
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง830485
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส919632
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส132041
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม1786195
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม448334
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง937580
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ18241007
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ866574
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย577222
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย52383
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1086634
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน521281
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด933632
02500รพ.สต.เมืองไผ่96154
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส822475
02502รพ.สต.หันทราย15231329
02503รพ.สต.คลองน้ำใส2179475
02504รพ.สต.ท่าข้าม20361495
02505รพ.สต.ป่าไร่2660155
02506รพ.สต.ทับพริก498392
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร42082351
02508รพ.สต.ผ่านศึก 1937380
02509รพ.สต.หนองปรือ1465206
02510รพ.สต.หนองสังข์2325926
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์16891137
02512รพ.สต.ฟากห้วย3537159
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 3224140
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์803448
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า27501062
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า22361629
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า30632483
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง17761087
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง24231197
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ23611736
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง752524
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง979658
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1218921
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง990459
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1163750
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง758413
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง334141
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น507277
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น356286
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1628827
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 15741255
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่24901214
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่26371425
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง22121217
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง20772189
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง270123
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก800554
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก2016560
10202รพ.สต.ทัพเซียม 351223
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ385138
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย268197
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย63486
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่1041369
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก105336
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด29082220
10867รพ.ตาพระยา12032373
10868รพ.วังน้ำเย็น71535223
10869รพ.วัฒนานคร31672066
10870รพ.อรัญประเทศ21853797
13817รพ.เขาฉกรรจ์1539960
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1101542
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว3071426
28849รพ.วังสมบูรณ์1394911
28850รพ.โคกสูง800504
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว50495622

Powered by