เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองความดันโลหิตสูง 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง1585930
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง296730
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน2647410
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน112782
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน206898
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1475118
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง433329
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1229857
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1114496
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก933603
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก672445
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม41171434
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม3108504
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ28142375
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 159024
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1210217
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน117655
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน14971263
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม12531023
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด20251364
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว1670630
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน404182
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน719567
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน812526
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร110538
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร770513
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง887596
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา1650854
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1249720
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ671374
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ561349
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ577295
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช1583901
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช933538
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช1770714
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย695292
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย44817
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย797561
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1259969
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน25241600
02475รพ.สต.ตาหลังใน 25762639
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน18131240
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน14801183
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน13351069
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 27022256
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ17681395
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ22401775
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน19671181
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1442451
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ108219
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ83332
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง771414
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง860492
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส894416
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส133425
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม204981
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม470325
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง936523
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1668740
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ975564
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย578208
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย58049
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1206670
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน519228
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด939628
02500รพ.สต.เมืองไผ่96637
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส831481
02502รพ.สต.หันทราย15151303
02503รพ.สต.คลองน้ำใส2077577
02504รพ.สต.ท่าข้าม20311485
02505รพ.สต.ป่าไร่2556159
02506รพ.สต.ทับพริก509394
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร42552354
02508รพ.สต.ผ่านศึก 1950367
02509รพ.สต.หนองปรือ1498196
02510รพ.สต.หนองสังข์2352918
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์16941143
02512รพ.สต.ฟากห้วย3580139
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 3242134
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์788426
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า2748992
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า22371532
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า30692422
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง17831066
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง24291127
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ23681697
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง768520
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง983655
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1250984
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1004455
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1167739
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง780418
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง444307
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น511267
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น356279
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1627802
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 16441165
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่24871235
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่26411408
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง22311205
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง21112267
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง271019
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก785565
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก2078532
10202รพ.สต.ทัพเซียม 356221
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ388136
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย268188
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย64254
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่1046365
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก105836
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด29242119
10867รพ.ตาพระยา12002369
10868รพ.วังน้ำเย็น71294793
10869รพ.วัฒนานคร31662078
10870รพ.อรัญประเทศ25114301
13817รพ.เขาฉกรรจ์1530942
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1092508
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว3231501
28849รพ.วังสมบูรณ์1413918
28850รพ.โคกสูง787439
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว50155663

Powered by