เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง1976935
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง19081022
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน23161228
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน152177
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1443535
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1151592
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง838334
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1568818
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1285578
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก1149688
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก915427
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม6059359
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม23501332
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ29372190
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1468631
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1161619
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน162477
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน20281256
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม1489853
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด19261987
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว10811659
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน326332
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน851505
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน674518
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร853482
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร967461
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง1090696
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา21971310
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1516950
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ857630
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ629447
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ850554
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช22961540
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1316825
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช2979295
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย838554
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย5236
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย964638
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1354995
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน29422007
02475รพ.สต.ตาหลังใน 32852691
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน1956972
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1704870
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน15271116
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 31652261
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ21401309
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ26971720
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน25231112
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน2015173
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ958393
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ772214
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง613899
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง695824
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1365529
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1096477
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม1520785
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม584347
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง1234439
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1921673
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ1159535
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย724295
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย552216
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1272617
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน651261
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด915718
02500รพ.สต.เมืองไผ่943208
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส928500
02502รพ.สต.หันทราย19021332
02503รพ.สต.คลองน้ำใส2087954
02504รพ.สต.ท่าข้าม23661483
02505รพ.สต.ป่าไร่302159
02506รพ.สต.ทับพริก588411
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร45782581
02508รพ.สต.ผ่านศึก 242297
02509รพ.สต.หนองปรือ1591172
02510รพ.สต.หนองสังข์23911279
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์19771201
02512รพ.สต.ฟากห้วย3433507
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 13012269
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์1023487
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า24331633
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า25741620
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า32872805
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง13371917
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง23421019
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ26141811
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง845511
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1023646
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1328928
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1095495
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1484835
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง812425
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง359154
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น667243
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น393291
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1789836
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2187891
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่22721099
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่20741387
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง27061124
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง22961407
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง19221061
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1351378
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก258020
10202รพ.สต.ทัพเซียม 407296
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ344274
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย335169
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย504319
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่1064384
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก767421
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด36222307
10867รพ.ตาพระยา16372197
10868รพ.วังน้ำเย็น86395096
10869รพ.วัฒนานคร38221756
10870รพ.อรัญประเทศ6936165
13817รพ.เขาฉกรรจ์1690958
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1159679
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว711683
28849รพ.วังสมบูรณ์1638979
28850รพ.โคกสูง887532
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว73164637

Powered by