เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง1962952
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง20441046
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน22261331
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน1480108
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1433561
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1085666
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง828342
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1556828
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1287576
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก1154714
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก910439
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม54211042
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม23581344
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ29922252
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1490669
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1155628
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน1483213
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน18991387
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม6631709
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด13692557
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว5922112
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน254391
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน679668
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน471717
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร852476
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร875550
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง1067693
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา22141310
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1490952
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ851636
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ526546
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ1531246
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช22761556
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1294828
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช17761664
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย837552
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย46864
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย5571041
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 2362121
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน23302636
02475รพ.สต.ตาหลังใน 32672648
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน17511196
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1674913
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน15631088
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 31742266
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ21531304
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ26831771
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน23991241
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1969220
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ912434
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ747232
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง471458
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง3501166
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1219692
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1044534
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม1600951
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม170717
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง1182560
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1894739
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ1097583
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย694318
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย527245
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1233658
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน519380
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด827893
02500รพ.สต.เมืองไผ่1026134
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส1931242
02502รพ.สต.หันทราย18851357
02503รพ.สต.คลองน้ำใส19541067
02504รพ.สต.ท่าข้าม23301494
02505รพ.สต.ป่าไร่306753
02506รพ.สต.ทับพริก590417
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร45132618
02508รพ.สต.ผ่านศึก 14111144
02509รพ.สต.หนองปรือ1280493
02510รพ.สต.หนองสังข์23381337
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์15371641
02512รพ.สต.ฟากห้วย24181571
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 10042552
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์1022482
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า18612208
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า18312426
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า19984160
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง6422630
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง323346
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ25861844
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง817534
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1025647
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1339929
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1119471
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1491845
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง813416
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง367147
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น670240
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น393294
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 3152267
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 14681685
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่5662844
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่13112382
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง21381703
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง17002020
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง19541064
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1353344
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก2470142
10202รพ.สต.ทัพเซียม 471306
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ272357
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย314184
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย478346
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่941518
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก598592
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด36572355
10867รพ.ตาพระยา10942748
10868รพ.วังน้ำเย็น60127799
10869รพ.วัฒนานคร575415
10870รพ.อรัญประเทศ5986257
13817รพ.เขาฉกรรจ์62716
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด981878
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว711719
28849รพ.วังสมบูรณ์17001049
28850รพ.โคกสูง902538
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว33311892

Powered by