เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง18321074
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง3147325
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน21721332
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน1293243
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1588721
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1101634
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง819406
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1455929
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1271693
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก1178769
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก1097231
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม36542549
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม24261459
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ34192205
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1663740
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1172579
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน1172512
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน19341334
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม14611029
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด22991659
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว1672988
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน62021
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน984726
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน780458
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร888419
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร810599
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง1058683
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา18401407
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1394983
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ826653
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ545528
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ812570
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช22391551
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1177904
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช17161718
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย862523
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย51610
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย972625
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1348969
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน30761859
02475รพ.สต.ตาหลังใน 31952695
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน2184725
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1671957
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน16391173
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 30372333
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ20861307
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ27041696
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน23181273
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1395768
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ126768
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ831143
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง952482
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง985505
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1297587
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1213348
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม2409113
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม532347
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง1230554
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1867735
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ1023631
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย716286
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย510256
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1217644
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน612300
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด948756
02500รพ.สต.เมืองไผ่978166
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส893526
02502รพ.สต.หันทราย18891320
02503รพ.สต.คลองน้ำใส2323639
02504รพ.สต.ท่าข้าม23491441
02505รพ.สต.ป่าไร่20631007
02506รพ.สต.ทับพริก586407
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร6653399
02508รพ.สต.ผ่านศึก 2340216
02509รพ.สต.หนองปรือ170161
02510รพ.สต.หนองสังข์25241097
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์19541201
02512รพ.สต.ฟากห้วย3449489
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 19661547
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์940493
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า24811663
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า25551761
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า37622505
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง3482877
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง24021052
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ27181741
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง1213239
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1159486
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1689631
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1355222
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1835485
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง892329
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง44563
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น769169
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น524142
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1804884
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 20861089
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่23741045
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่25841431
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง26011250
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง28171725
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง17881221
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1075446
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก2507109
10202รพ.สต.ทัพเซียม 396290
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ317347
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย325167
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย482324
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่844593
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก972206
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด32682610
10867รพ.ตาพระยา17412073
10868รพ.วังน้ำเย็น86385120
10869รพ.วัฒนานคร35361948
10870รพ.อรัญประเทศ6846054
13817รพ.เขาฉกรรจ์1754961
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1243557
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว2041688
28849รพ.วังสมบูรณ์1577864
28850รพ.โคกสูง855535
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว72434735

Powered by