ประชากรต่างด้าว จำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ประชากรต่างด้าว จำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี เขตสุขภาพที่ 06 ปี พ.ศ. 2567

น้อยกว่า 1 ปี 1-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60-64 ปี 65-69 ปี 70-74 ปี 75-79 ปี 80-84 ปี 85-89 ปี 90-94 ปี 95-99 ปี มากกว่า 100 ปี
#จังหวัดชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมรวมประชากร
1ฉะเชิงเทรา-------------------------------------------------------------------
2สมุทรปราการ-------------------------------------------------------------------
3สระแก้ว-------------------------------------------------------------------
4ระยอง-------------------------------------------------------------------
5ตราด-------------------------------------------------------------------
6ปราจีนบุรี-------------------------------------------------------------------
7ชลบุรี-------------------------------------------------------------------
8จันทบุรี-------------------------------------------------------------------
  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
4 ธันวาคม 2566 04:07 น. (Process Time: 0.35 Sec.) 192,695

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by