รายงานการได้รับวัคซีน IPV

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายงานการได้รับวัคซีน IPV เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

รวมทั้งหมด* รวมถึงเดือนปัจจุบัน* ตค. พย. ธค. รวม(ไม่สะสม) มค. กพ. มีค. รวม(ไม่สะสม) เมย. พค. มิย. รวม(ไม่สะสม) กค. สค. กย. รวม(ไม่สะสม)
#จังหวัดBA%BA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%
1ตราด------------------------------------------
2ฉะเชิงเทรา------------------------------------------
3ปราจีนบุรี------------------------------------------
4สระแก้ว------------------------------------------
5สมุทรปราการ------------------------------------------
6ชลบุรี------------------------------------------
7ระยอง------------------------------------------
8จันทบุรี------------------------------------------
  000.00000.00000000000.00000000000.00000000000.00000000000.00
10 ธันวาคม 2566 14:33 น. (Process Time: 0.12 Sec.) 80,205

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by