รายงานการได้รับวัคซีน IPV

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายงานการได้รับวัคซีน IPV เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

รวมทั้งหมด* รวมถึงเดือนปัจจุบัน* ตค. พย. ธค. รวม(ไม่สะสม) มค. กพ. มีค. รวม(ไม่สะสม) เมย. พค. มิย. รวม(ไม่สะสม) กค. สค. กย. รวม(ไม่สะสม)
#จังหวัดBA%BA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%
1จันทบุรี------------------------------------------
2ฉะเชิงเทรา------------------------------------------
3ชลบุรี------------------------------------------
4ตราด------------------------------------------
5ปราจีนบุรี------------------------------------------
6ระยอง------------------------------------------
7สมุทรปราการ------------------------------------------
8สระแก้ว------------------------------------------
  000.00000.00000000000.00000000000.00000000000.00000000000.00
2 ธันวาคม 2566 16:44 น. (Process Time: 0.14 Sec.) 79,716

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by