รายงานการได้รับวัคซีน IPV

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายงานการได้รับวัคซีน IPV เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2565

รวมทั้งหมด* รวมถึงเดือนปัจจุบัน* ตค. พย. ธค. รวม(ไม่สะสม) มค. กพ. มีค. รวม(ไม่สะสม) เมย. พค. มิย. รวม(ไม่สะสม) กค. สค. กย. รวม(ไม่สะสม)
#จังหวัดBA%BA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%
1จันทบุรี------------------------------------------
2ตราด------------------------------------------
3ฉะเชิงเทรา------------------------------------------
4ปราจีนบุรี------------------------------------------
5สระแก้ว------------------------------------------
6สมุทรปราการ------------------------------------------
7ชลบุรี------------------------------------------
8ระยอง------------------------------------------
  000.00000.00000000000.00000000000.00000000000.00000000000.00
28 กันยายน 2565 06:49 น. (Process Time: 0.13 Sec.) 61,560

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by