รายงานการได้รับวัคซีน IPV

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายงานการได้รับวัคซีน IPV เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2565

รวมทั้งหมด* รวมถึงเดือนปัจจุบัน* ตค. พย. ธค. รวม(ไม่สะสม) มค. กพ. มีค. รวม(ไม่สะสม) เมย. พค. มิย. รวม(ไม่สะสม) กค. สค. กย. รวม(ไม่สะสม)
#จังหวัดBA%BA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%
1ระยอง------------------------------------------
2จันทบุรี------------------------------------------
3ตราด------------------------------------------
4ฉะเชิงเทรา------------------------------------------
5ปราจีนบุรี------------------------------------------
6สระแก้ว------------------------------------------
7สมุทรปราการ------------------------------------------
8ชลบุรี------------------------------------------
  000.00000.00000000000.00000000000.00000000000.00000000000.00
21 ตุลาคม 2564 00:06 น. (Process Time: 0.12 Sec.) 42,386

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by