รายงานการได้รับวัคซีน IPV

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายงานการได้รับวัคซีน IPV เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2564

รวมทั้งหมด* รวมถึงเดือนปัจจุบัน* ตค. พย. ธค. รวม(ไม่สะสม) มค. กพ. มีค. รวม(ไม่สะสม) เมย. พค. มิย. รวม(ไม่สะสม) กค. สค. กย. รวม(ไม่สะสม)
#จังหวัดBA%BA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%
1สระแก้ว2,0341,21359.642,0341,21359.640000259301259301116.22287308321326296278904912100.8928802590162070900.0011404800016200.00
2ตราด422276.40422276.4000009327932729.03121092080029300.0034020003600.0000000000-
3ปราจีนบุรี------------------------------------------
4สมุทรปราการ------------------------------------------
5ชลบุรี------------------------------------------
6ระยอง------------------------------------------
7จันทบุรี------------------------------------------
8ฉะเชิงเทรา------------------------------------------
  2,4561,2408.252,4561,2408.25000035232835232818.164083084133263762781,19791212.6132202610162074500.0011404800016200.00
23 กันยายน 2564 00:56 น. (Process Time: 0.14 Sec.) 41,007

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by