จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

6 ธันวาคม 2566 01:24 น. (Process Time: 0.28 Sec.) 47,465

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by