จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

8 มิถุนายน 2566 02:49 น. (Process Time: 0.24 Sec.) 37,811

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by