จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

5 ธันวาคม 2566 13:02 น. (Process Time: 0.22 Sec.) 47,446

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by