จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

5 มิถุนายน 2566 20:34 น. (Process Time: 0.21 Sec.) 37,751

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by