จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

10 ธันวาคม 2566 21:31 น. (Process Time: 0.27 Sec.) 47,632

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by