จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

29 กันยายน 2566 21:36 น. (Process Time: 0.19 Sec.) 43,030

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by