จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

24 มีนาคม 2566 10:12 น. (Process Time: 0.23 Sec.) 35,699

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by