จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

26 กันยายน 2566 19:09 น. (Process Time: 0.21 Sec.) 42,760

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by