รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์

รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ

#hospcodeareacodediag_groupB1A1AVG1B2A2AVG2B3A3AVG3B4A4AVG4
9010202222010910URI2129.521500.003213.131100.00
9020209722080207URI900.0026415.3815213.331000.00
9030214223030204URI8112.503612.781400.001000.00
9040212723010902URI400.001300.00700.00900.00
9050217623060205URI17211.7615320.001815.569111.11
9060183520030301URI900.00700.001100.00900.00
9070203122020501URI900.001300.001715.88900.00
9080205022030911URI8225.002428.333700.00900.00
9090208322060704URI9111.111000.001500.009111.11
9100215823040108URI600.001500.001900.00700.00
9110201021080101URI600.002100.003712.70700.00
9124163020040210URI3133.33441125.0024937.506233.33
9131429120010200URI000.00000.00300.00600.00
9140193121010902URI1700.003900.004300.00600.00
9150214023030101URI9111.111600.002000.00500.00
9160236125070606URI1000.00500.00700.00400.00
9170206722050101URI300.002300.00900.004125.00
9180229624110305URI1300.001800.00500.00300.00
9197751021010202URI6900.00000.00200.00200.00
9200201622010506URI100.00000.00100.00100.00
9217767822010200URI400.003133.3322100.00100.00
9229986722030100URI000.00000.00000.00100.00
9230232425020905URI000.00000.0013510.74000.00
9241438521030100URI13215.3846715.226223.23000.00
9252273920040304URI200.00000.00000.00000.00
9262276411020505URI3216921.508337.505120.00000.00
                
7 มิถุนายน 2566 19:23 น. (Process Time: 0.08 Sec.) 65,391

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by