รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์

รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ

#hospcodeareacodediag_groupB1A1AVG1B2A2AVG2B3A3AVG3B4A4AVG4
9010193421011104URI5036.0012932.3313521.487000.00
9020214223030204URI8112.503612.781400.001000.00
9030213523011408URI12743.1517731.6923641.6916700.00
9040213423011402URI23313.0418563.2415100.004400.00
9052303411030108URI000.00000.00000.005800.00
9062303211020102URI4500.0014600.0023300.008900.00
9072276411020505URI3216921.508337.505120.00000.00
9081504811010100URI7445.415858.627967.593800.00
9090098811060109URI3100.0010121.9812121.658000.00
9100098411050309URI400.00900.0019210.531500.00
9110193921020102URI6311.5919673.5714921.3412400.00
9120193721011502URI14800.0025500.0034000.0023700.00
9130192721010702URI8100.0016500.0012600.005700.00
9140245427020303URI3725.418733.457600.006900.00
9150193121010902URI1700.003900.004300.00600.00
9160192921010801URI5223.8511154.509322.157300.00
9170244927010803URI4900.009600.0013710.7311100.00
9180244527010508URI4824.1714700.0014821.359700.00
9190244427010504URI12810.7825310.4029200.0019000.00
9200243927010310URI4300.0013853.6215910.6314000.00
9210244127010404URI33412.1210565.719222.176900.00
9220243627010210URI7500.0018300.0012500.0021300.00
9239982611030108URI000.005135.8811021.821500.00
9247751021010202URI6900.00000.00200.00200.00
9250212123010602URI2200.009344.3013321.506100.00
9260212023010601URI6200.0012121.6511300.0011300.00
                
28 พฤษภาคม 2566 07:08 น. (Process Time: 0.06 Sec.) 65,085

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by