รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์

รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ

#hospcodeareacodediag_groupB1A1AVG1B2A2AVG2B3A3AVG3B4A4AVG4
9010246627030206URI1500.003400.002900.002000.00
9020194021020103URI2200.007234.1710243.924548.89
9030193521011202URI6600.0012232.4615410.656811.47
9040193221011001URI7000.0013100.0021800.0020100.00
9050192521010601URI5000.008600.009800.005700.00
9060192221010312URI4300.007100.006600.002813.57
9070198521050506URI5400.009000.009100.004900.00
9087768824080104URI000.00000.0064714722.726669.09
9092303411030108URI000.00000.00000.005800.00
9102303211020102URI4500.0014600.0023300.008900.00
9110098811060109URI3100.0010121.9812121.658000.00
9120098711060101URI5700.0016710.6016810.609422.13
9130098411050309URI400.00900.0019210.531500.00
9140095611020806URI7700.0012043.3313021.547711.30
9150193721011502URI14800.0025500.0034000.0023700.00
9160192721010702URI8100.0016500.0012600.005700.00
9170245627020510URI5800.007100.008700.006111.64
9180193121010902URI1700.003900.004300.00600.00
9190244927010803URI4900.009600.0013710.7311100.00
9200243927010310URI4300.0013853.6215910.6314000.00
9210243627010210URI7500.0018300.0012500.0021300.00
9229982611030108URI000.005135.8811021.821500.00
9237751021010202URI6900.00000.00200.00200.00
9240212223010704URI3500.005523.645200.004624.35
9250212123010602URI2200.009344.3013321.506100.00
9260212023010601URI6200.0012121.6511300.0011300.00
                
29 กันยายน 2566 09:37 น. (Process Time: 0.08 Sec.) 75,862

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by