รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์

รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ

#hospcodeareacodediag_groupB1A1AVG1B2A2AVG2B3A3AVG3B4A4AVG4
9010229224110103URI1100.003500.001900.001700.00
9020098411050309URI400.00900.0019210.531500.00
9030217623060205URI17211.7615320.001815.569111.11
9040229524110506URI400.002700.001800.001500.00
9050202522011102URI37513.5127725.9318211.111317.69
9060203122020501URI900.001300.001715.88900.00
9070213923020304URI400.001700.001700.001700.00
9080215323030802URI1700.00800.001516.671200.00
9090208322060704URI9111.111000.001500.009111.11
9100209722080207URI900.0026415.3815213.331000.00
9110214223030204URI8112.503612.781400.001000.00
9120214423030302URI10110.002229.091317.691715.88
9130183520030301URI900.00700.001100.00900.00
9140206722050101URI300.002300.00900.004125.00
9150211422100502URI2300.001600.00800.003912.56
9160212723010902URI400.001300.00700.00900.00
9170236125070606URI1000.00500.00700.00400.00
9180229624110305URI1300.001800.00500.00300.00
9192276411020505URI3216921.508337.505120.00000.00
9201429120010200URI000.00000.00300.00600.00
9217767822010200URI400.003133.3322100.00100.00
9227751021010202URI6900.00000.00200.00200.00
9230201622010506URI100.00000.00100.00100.00
9242273920040304URI200.00000.00000.00000.00
9259986722030100URI000.00000.00000.00100.00
9262303411030108URI000.00000.00000.005800.00
                
7 มิถุนายน 2566 23:33 น. (Process Time: 0.07 Sec.) 65,416

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by