รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์

รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ

#hospcodeareacodediag_groupB1A1AVG1B2A2AVG2B3A3AVG3B4A4AVG4
9010215723040106URI7114.291700.002015.001100.00
9020203222020502URI700.0012216.672214.553612.78
9030215823040108URI600.001500.001900.00700.00
9040215223030704URI600.002627.693412.941218.33
9050201021080101URI600.002100.003712.70700.00
9062473020010400URI6233.3320630.0038923.682015.00
9070212723010902URI400.001300.00700.00900.00
9080229524110506URI400.002700.001800.001500.00
9097767822010200URI400.003133.3322100.00100.00
9100213923020304URI400.001700.001700.001700.00
9110098411050309URI400.00900.0019210.531500.00
9120216523040404URI3133.332314.351900.001500.00
9134163020040210URI3133.33441125.0024937.506233.33
9140206722050101URI300.002300.00900.004125.00
9150211222100301URI300.001700.003226.251200.00
9161019225030505URI200.004800.003300.003800.00
9172273920040304URI200.00000.00000.00000.00
9180201622010506URI100.00000.00100.00100.00
9199984122020100URI100.007342.863400.001915.26
9200232425020905URI000.00000.0013510.74000.00
9212407811040100URI000.00000.0025322187.3515213588.82
9221429120010200URI000.00000.00300.00600.00
9239986722030100URI000.00000.00000.00100.00
9247768824080104URI000.00000.0064714722.726669.09
9252303411030108URI000.00000.00000.005800.00
9269982611030108URI000.005135.8811021.821500.00
                
30 กันยายน 2566 02:44 น. (Process Time: 0.07 Sec.) 75,952

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by